Medium Racking System

Medium Racking System เป็นชั้นวางสินค้าที่ออกแบบเพื่อการจัดเก็บสินค้าที่มีน้ำหนักขนาดกลาง ประมาณ 300-1,200 กิโลกรัมต่อระดับชั้น เหมาะสำหรับคลังสินค้าขนาดเล็ก หรือขนาดกลาง Medium Racking System มีโครงสร้างที่สามารถต่อเป็นชั้น และมีราวกันตก ชานชาลา และบันไดขึ้นลงได้ และยังง่ายต่อการใช้งาน สามารถจัดเก็บโดยใช้มือ หรือ Hand Pallet Truck

Visitors: 10,419