Mobile Cabinet

Mobile Cabinet หรือ ตู้เลื่อนประหยัดพื้นที่  ระบบมือผลัก  เหมาะสำหรับการจัดเก็บเอกสารที่มีจำนวนมาก ๆ แต่มีพื้นที่จำกัด ซึ่งการจัดเก็บเอกสารโดยใช้ Mobile Cabinet นั้น สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บได้เป็นอย่างดี โดยโครงสร้างภายนอกและภายในออกแบบให้เหมาะสมกับการจัดเก็บและสวยงาม แข็งแรง ทนทาน สามารถขับเคลื่อนด้วยระบบมือผลัก เพื่อปรับเลื่อนเข้า-ออกของตู้เก็บเอกสาร และเมื่อเลิกใช้งานแล้ว สามารถปรับตัวตู้ปิดเข้าหากันทั้งหมด และมีระบบปิดล็อคตัวตู้ตัวสุดท้ายทำให้ล็อคได้ทั้งหมดทุกตู้

Visitors: 10,419