Plastic Pallet

     Plastic Pallet แผ่นรองแพลเลท เป็นอุปกรณ์เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้า จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างปลอดภัยและได้ในปริมาณที่มาก โดยสามารถนำมาใช้กับีรถยกหรือโฟล์คลิฟท์ และนำไปวางกับระบบชั้นวางสินค้า สามารถใช้ได้กับชั้นวางสินค้าที่มีความสูงไม่มาก เรื่อยไปจนถึงชั้นวางสินค้าที่มีความสูงมาก ๆ สำหรับการรองรับน้ำหนักต่อแพลเลทนั้น บริษัทฯ พร้อมให้บริการด้านคำแนะนำจากทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านการจัดเก็บโดยเฉาพะ

     เพื่อความปลอดภัย และความสะดวกสบายในการลำเลียงสินค้า แพลเลทพ ลาสติก จึงมีขนาดเพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งานไม่ว่าจะนำมาใช้กับ Hand  Pallet Truck, Flok Lift หรือ อื่นๆ

Visitors: 10,420