SLIDE RACK SYSTEM

Slide Rack System เหมาะสำหรับจัดเก็บ หรือวางสินค้าที่มีน้ำหนักมาก ๆ เช่น แม่พิมพ์ เครื่องจักร โดยมีลักษณะเด่นคือ ระดับชั้นสามารถเลื่อนเข้า-ออกได้ ทำให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก รวดเร็วในการใช้งานและมีความปลอดภัยสูงต่อผู้ใช้งาน

Visitors: 10,420