Long Span Racking System

Long Span Racking System เหมาะสำหรับจัดวางสินค้าที่ไม่ต้องใช้ Pallet โดยปูไม้อัดหรือแผ่นเหล็กเพื่อช่วยในการรองรับน้ำหนักสินค้า โดยจะแบ่งเป็นชั้น ๆ ส่วนพื้นที่ด้านบนจะเป็นพื้นที่โล่ง ๆ ทำให้สามารถจัดเก็บได้เต็มพื้นที่

Visitors: 10,421